Khutbah Jumaat Masjid Muhammadi 07-09-2012: Hala Tuju Pembentukkan Keluarga Di Abad IniIkhwanil muslimin
Saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat serta umat Islam yang dikasihi sekelian, marilah kita sama sama berusaha meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt. Takut kepada Allah dengan melaksanaan segala perintah perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mudah mudahan sifat ketaqwaan itu mampu menentukan hala tuju pembentukan masadepan keluarga kita agar sentiasa selari dengan tuntuyan ajaran agama Islam.

Ikhwanil muslimin
Hala tuju pembentukkan keluarga masa kini dan masa depan bergantung sepenuhnya kepada dasar hidup yang ditetapkan ibubapa yang berkait rapat dengan dasar negara. Sebagai unit asas dalam masyarakat maka keluarga adalah tenaga yang sentiasa bergerak melingkari masyarakat dan negara. Semakin kuat pergerakan ahli keluarga maka semakin bertenagalah masyarakat dan negara.

Persoalan, kearah manakah hala tuju gerakan keluarga itu pada masa kini?

Berdasarkan beberapa memerhatian dan kajian kajian yang dibuat ternyata pengaruh globalisasi masakini terah merubah corak dan nilai pegangan kehidupan keluarga. Berdasarkan beberapa kajian yang dibuat oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, bahawa pegangan nilai kehidupan atau pegangan hidup keluarga semakin berubah.

Antara perubahan nilai yang ketara ialah

 1. Kecenderungan untuk memiliki saiz keluarga yang kecil, 
 2. Peningkatan masa wanita bekerja di luar rumah
 3. Sibuk bekerja, masa ibubapa bersama anak anak semakin berkurangan
 4. Peningkatan anak anak dijaga oleh pembantu rumah atau pusat pusat asuhan
 5. Jangkahayat warga emas semakin bertambah kerana kualiti kesihatan meningkat
Pembangunag sosio ekonomi yang pesat dan pengaruh budaya asing telah menjadi punca perubahan pegangan nilai hidup yang membawa kepada kepincangan dalam kehidupan berkeluarga. Kepincangan dalam keluarga bermula daripada sebab seperti;
 1. Kekurangan kasih sayang dalam keluarga, 
 2. Keganasan rumah tangga
 3. Peningkatan kadar penceraian,
 4. Penderaan kanak kanak 
 5. Pengabaian kepada warga emas
 6. Sumbang mahram
 7. Kejahilan
 8. Bersedudukan tanpa kahwin
 9. Peningkatan kelahiran anak tanpa nikah
Isu isu gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat pada masa ini adalah sebahagian daripada perubahan pegangan nilai nilai dalam kehidupan.

Mengikut satu kajian di negara Amerika Syarikat pada tahun 2006 ke atas 38 000 penduduk mendapati 95% telah melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Manakala di negara kita satu kajian telah dilakukan pada tahun yang sama ke atas 2 332 remaja melayu mendapati 55% telah melakukan hubungan seks sebelum kahwin. 

Laporan Jabatan Pendaftaran Negara pada tahun 2009, jumlah anak tidak sah taraf yang didaftarkan telah meningkat kepada 17 303 orang di seluruh negara. Purata 48 orang sehari. 

Kita merasa bimbang dengan penularan budaya hidup berzina dan gaya hidup barat ini yang boleh mencemarkan imej Islam dan memberi kesan kepada akidah. Berdasarkan perubahan nilai hidup yang ketara ini marilah mengingati peringatan Allah swt dalam surah At Tahriim ayat 6

A006
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.
(At-Tahriim 66:6

Menurut tafsirnya, pemimpin keluarga hendaklah menjaga dan membantu ahli keluarga dan memerintahkan mereka berbuat baik dan taat kepada Allah swt serta mencegah mereka dari melakukan maksiat.

Beberapa tafsir lain pula menyatakan adalah menjadi kewajipan setiap muslim mengajar keluarganya tentang apa yang diwajibkan oleh Allah swt dan apa yang dilarang.

Rasulullah saw bersabda yang bermaksud "Setiap anak yang dilahirkan adalah berkeadaan fitrah, suci tetapi ibubapanyalah yang menentukan anak itu yahudi, nasrani atau majusi"

Ikhwanil muslimin
Bagi membentuk anak anak menjadi insan yang cemerlang ibubapa hendaklah juga terdiri dari manusia yang cemerlang. Bagaimana mungkin ibubapa yang durhaka, rumah tangga yang porak peranda dapat membentuk keluarga yang sejahtera. Pendidikan dan asuhan yang diberikan oleh ibubapa adalah asas untuk anak anak bertapak apabila mereka dewasa kelak. Ibu bapa adalah cermin yang mudah dijadikan tontonan anak anak.

Oleh itu dalam mendidik anak anak supaya beriman kepada Allah dan berakhlak mulia, ibubapa juga hendaklah terlebih dahulu memiliki sifat yang mulia itu. Contoh yang baik dari ibubapa akan menjadi ikutan kepada anak anak begitu jugalah sebaliknya.

Ikhwanil muslimin
Pembentukan keluarga Islam pada abad ke 21 ini, abad mendatang adalah amat mencabar kepada setiap ibubapa. Apakah keluarga Islam yang ada pada hari ini boleh bertahan atau terus hanyut diserang budaya pincang yang berterusan dan merosakkan nilai nilai murni kehidupan berkeluarga.

Dasar dasar rumahtangga yang lemah dan kepimpinan yang longgar sudah pasti akan tumpas dalam menghadapi cabaran perubahan nilai yang merubah kehidupan keluarga.

Sesungguhnya institusi keluarga adalah satu institusi yang penting dalam keseluruhan kerangka pembinaan dan kelangsungan ummah. Umat Islam akan berdepan dengan satu masalah yang besar seandainya institusi penting ini tidak dikawal dan dijaga dengan baik. 

Kehancuran institusi ini bermakna kehancuran ummah itu sendiri, kerana daripada instusi inilah munculnya kalangan ummah di tengah masyarakat. 

Dalam usaha mengukuhkan institusi keluarga Mimbar Jumaat menasihatkan, marilah kita sama sama memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak anak kita demi untuk melihat generasi yang terbaik di masa akan datang. 

Korbankanlah sedikit masa sekurang kurangnya sekali dalam seminggu mengadakan majlis majlis ilmu di rumah. Berikanlah kasih sayang dan tunjukkanlah contoh yang terbaik kepada mereka serta mengambil tahu hal hal yang berkaitan dengan kehidupan anak anak seperti dengan siapa mereka berkawan, kemana mereka pergi, jam berapa mereka keluar rumah dan sebagainya.

Ini semua membuktikan kita telah melaksanakan amanah Allah swt terhadap anak anak dengan baik dan sempurna. 

Mengakhiri kutbah mimbar ingin merumuskan apa yang telah dibincangkan
 1. Ibubapa perlu memperkukuhkan dan meletakkan pendidikan agama bagi menghadapi abad yang mendatang. 
 2. Memperuntukkan masa masa yang tertentu bersama ahli keluarga menghadiri majlis majlis ilmu.
 3. Perubahan nilai dan penghayatan jatidiri yang dipengaruhi budaya asing akan merendahkan harga diri keluarga.
 4. Perbuatan dan tingkah laku berdosa yang dilakukan oleh anak anak di atas dunia ini akan menyiksa roh roh ibubapa yang telah meninggal dunia.
Firman Allah swt yang bermaksud Dan juga mereka berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri isteri kami zuriat dan keturunan kami perkara perkara yang menyukakan hari apabila melihatnya dan jadikanlah kami iman ikutan bagi orang orang yang soleh.

Wassalam

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Follow by Email

 

Popular Posts All time

Popular Posts this month

Popular Posts this week